Užitočné vzorčeky pre výpočet cievky a transformátora

Spracované podľa https://docplayer.cz/30602151-Transformatory-a-civky-teorie.html za čo patrí autorovi ako aj prekladateľovi, veľká vďaka.